Форми онлайн-комунікації

Відеоконференція — це конференція в режимі реального  часу онлайн. Вона проводиться у визначений день і час. Відеоконференція — один із сучасних способів зв’язку, що  дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли  учні і вчитель/ка перебувають на відстані. Отже, обговорення й ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в режимі реального часу. Учитель/ка й учні можуть  бачити одне одного, учитель/ка має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом. 

Форум — найпоширеніша форма спілкування вчителя/ вчительки й учнів у дистанційному навчанні. Кожний фо рум присвячений певній проблемі або темі. Модератор/ка  форуму реалізує обговорення, стимулюючи питаннями,  повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне  забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли  певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один  великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над  проєктом створюються форуми для кожної окремої групи  з метою спілкуватися під час дослідження щодо поставленого для групи завдання, потім — обговорити загальну  проблему проєкту спільно, з залученням усіх учасників освітнього процесу (веб-конференція). 

Чат — спілкування користувачів мережі в режимі реально го часу, засіб оперативної комунікації людей через інтер нет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат. Найбільш поширений — текстовий чат. Голосовий  чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час  вивчення іноземної мови в дистанційній формі є важливим  моментом. З освітньою метою у разі необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реаль на можливість мовної практики, яка проводиться в рамках  запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проєктної  діяльності, обміну інформацією. 

Блог — це форма спілкування, яка нагадує форум, де право  на публікацію належить одній особі чи групі людей. Автор  (учитель/ка, один учень/учениця чи їх група) розміщує на  сайті свого мережевого щоденника (блогу) допис (твір, есе)  і надає можливість іншим учням прочитати й прокоментувати розміщений матеріал. В учнів з’являється можливість об говорити й оцінити якість публікації, зокрема й іноземною  мовою, що сприяє розвиткові мовленнєвих навичок. 

Електронна пошта — це стандартний сервіс інтернету, що  забезпечує передавання повідомлень як у формі звичай них текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео)  у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти  електронна пошта використовується для організації спілкування викладача/викладачки й учня/учениці, а також учнів між собою. 

Анкетування — для поточного контролю в ході дистанційного навчання зручно використовувати різноманітні анкети.  Анкета є достатньо гнучким інструментом, оскільки питання  можна ставити безліччю різних способів. У дистанційному  навчанні після засвоєння кожної теми можна використовувати анкети, в яких учень/учениця може зробити самооцінку результатів навчання за такими показниками: зрозумів/ зрозуміла, можу розв’язати самостійно; зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати з підказкою; не зрозумів/не зрозуміла,  не можу розв’язати.

 

Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки на кшталт Viber дозволяють створювати закриті групи, спільноти, чати, вести  обговорення тем, завдань, проблем, інформації.