Про нас                  

             У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи, головна мета якої не лише надання реальної допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя. Окреслені завдання вимагають корекції діяльності методичних служб у напрямку розкриття і розвитку інноваційного потенціалу вчителя. Тому новим орієнтиром у науково-методичній діяльності РМК повинен стати не стільки процес інформування педагогів про наукові досягнення та досвід інноваційних практиків, скільки організація інноваційної діяльності самих вчителів шляхом самоосвіти, самоорганізації і саморозвитку через опанування новими компетенціями. 

Пріоритетними завданнями методичної служби є підготовка педагогічних працівників до сприйняття та реалізації всіх інноваційних процесів, які відбуваються в освіті, поглиблення педагогічної та психологічної компетентності кожного педагога.

Положення про районний методичний кабінет

Наказ мон 08.12.2008 N 1119.docx (34441)