Наша команда

Матейчук Олена Володимирівна - завідуюча районним методичним кабінетом

Питання:

 • організовує роботу методичного кабінету, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе персональну відповідальність за результати роботи;
 • здійснює  підбір і розстановку  працівників районного методичного кабінету, визначає їх функціональні обов`язки і ступінь  відповідальності за виконання обов`язків;
 • узагальнює пропозиції щодо змісту роботи райметодкабінету, розробляє перспективний та поточні плани його роботи, визначає структуру методичної роботи в районі;
 • узагальнює пропозиції щодо роботи  науково-методичної ради райметодкабінету, визначає зміст її діяльності, забезпечує ефективність її функціонування;
 • організовує, координує діяльність методистів з питань вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, досягнень науки;
 • організовує методичну роботу з директорами навчальних закладів і заступниками директорів шкіл з навчально-виховної роботи, розробляє методичні рекомендації щодо удосконалення діяльності керівників навчальних закладів;
 • координує роботу щодо впровадження навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних програм;
 • організовує та координує діяльність методистів, керівників навчальних закладів з питань вибору і впровадження науково-обгрунтованих інноваційних ідей в діяльність педагогічних колективів, з питань вивчення, впровадження і систематизації передового педагогічного досвіду вчителів району;
 • здійснює і забезпечує зв`язок з КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», педагогічними організаціями, фондами тощо;
 • веде облік і табелювання робочого часу працівників методичного кабінету;
 • відповідає за організацію міжнародного співробітництва; 
 • відповідає за моніторингові дослідження в районі;
 • виконує інші обов’язки та повноваження за дорученням начальника відділу освіти, фізичної культури та спорту.
 • організовує методичну роботу з вчителями фізичної культури та «Захисту Вітчизни»;

         Надає методичну допомогу в організації роботи Забуянській, Лишнянській, Ситняківській ЗОШ І-ІІІ ст., Плахтянському НВО, Ясногородському НВО.

        Веде протоколи навчальних семінарів, семінарів – практикумів заступників директорів з навчально – виховної роботи.

 

Волощенко Віра іванівна - методист з математики

  Питання:

 • організовує методичну роботу з вчителями математики, фізики, астрономії; біології, хімії, основ здоров`я, екології, географії, економіки, природознавства;
 • координує допрофільне та профільне навчання;
 • вивчає та впроваджує передовий педагогічний досвід вчителів математики, фізики, астрономії; біології, хімії, основ здоров`я, екології, географії, економіки, природознавства;
 • координує проведення конкурсу «Левеня»;
 • координує проведення конкурсу «Топоніміка та історія рідного краю», 
 • створює картотеки передового педагогічного досвіду;
 • надає допомогу в організації методичної роботи Великокарашинській, Гружчанській, Мар`янівській, Червонослобідській, Мотижинській ЗОШ І-ІІІ ст., Фасівській І-ІІ ст., Липівському, Ніжиловицькому НВО, Макарівському НВК «ЗОШ І ст. - районна гімназія».
 • - виконує інші обов`язки та повноваження за дорученням завідуючої районним методичним кабінетом.
 

 

Дзюба Тетяна Михайлівна - методист з мов і літератур

Питання: 

 • організовує методичну роботу з учителями української мови та літератури, зарубіжної  літератури, мов національних меншин; 
 • організовує методичну роботу з вчителями іноземних мов;
 • відповідає за курсове підвищення кваліфікації педагогів;
 • здійснює апробацію літератури в районі з різних предметів;
 • виявляє, вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід вчителів української мови і літератури; іноземних мов, зарубіжної літератури, мов національних меншин;
 • координує проведення конкурсів: Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика; Міжнародний мовно-літературний учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка; 
 • координує проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник»; Міжнародної гри із світової літератури «Sunflower»;
 • координує проведення конкурсів з німецької мови «Орлятко», з французької мови «Галлус», з англійської мови «Гринвіч»;
 • надає методичну допомогу в організації роботи Бишівській, Пашківській, Колонщинській ЗОШ І-ІІІ ст., Комарівському, Наливайківському НВО, Козичанській ЗОШ І-ІІ ст., Макарівському НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. - природничо-математичний ліцей»;
 • виконує інші обов`язки та повноваження за дорученням завідуючої районним методичним кабінетом.
 
Веде протоколи ради РМК. Відповідає за роботу шкільних округів.
 

Зінченко Наталія Володимирівна - методист з початкової освіти

 • організовує методичну роботу з учителями початкових класів, вихователів ГПД; 
 • виявляє  та вивчає передовий педагогічний досвід вчителів початкових класів;
 • координує проведення конкурсів «Кенгуру», «Колосок»;
 • надає допомогу в організації методичної роботи Гавронщинській, Небелицькій ЗОШ І ст., Маковищанському НВО;
 • виконує інші обов`язки та повноваження за дорученням завідуючої районним методичним кабінетом;
 

Коноваленко Ігор Степанович, методист із суспільствознавства

Питання: 

 • організовує методичну роботу з учителями історії, правознавства, етики, Людина і світ; трудового навчання, інформатики, технології; 
 • координує проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер», Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека»;
 • забезпечує діяльність соціально-психологічної служби району;
 • керує та координує роботу психологів, визначає їх функціональні обов`язки, надає їм методичну, інформаційну допомогу;
 • організовує підвищення професійної і методичної майстерності психологів і соціальних педагогів, діяльність методоб`єднань психологів і соціальних педагогів;
 • аналізує і прогнозує розвиток психологічної служби в районі;
 • організовує надання консультативно-методичної допомоги педагогічним працівникам та батькам з питань навчання та виховання дітей і підлітків та веде просвітинцько-пропагандистську роботу з підвищення психолого-педагогічних знань у навчальних закладах та сім`ях;
 • організовує роботу щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх;
 • координує роботу психологів щодо розробки методичних рекомендацій, впровадження досягнень передового досвіду;
 • надає допомогу в організації методичної роботи Кодрянському НВО, Соснівській, Яблунівській, Чорногородській ЗОШ І – ІІ ступенів, МНВК, спортивній школі;
 • виконує інші обов`язки та повноваження за дорученням завідуючої районним методичним кабінетом.            

 Організовує методичну роботу з учителями образотворчого мистецтва, музики, художньої культури; проводить роботу щодо впровадження дистанційного навчання; організовує роботу Шкіл управлінського резерву, молодого керівника. 

 

 

Осипенко Ольга Миколаївна, бібліотекар методичного кабінету

Питання:

 • формує бібліотечний фонд райметодкабінету, вилучає із нього застарілі, старі і загублені книги у порядку, визначеному нормативними документами;
 • обліковує, розміщує,  організовує збереження і використання нових надходжень фахової педагогічної та періодичної преси до бібліотеки районного методичного кабінету;
 • організовує та проводить виставки;
 • виписує періодичні видання на бібліотеки;
 • проводить індивідуальний і сумарний облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього.
 • здійснює аналітично-синтетичне опрацювання надходжень до фонду (відповідно до прийнятої в Бібліотеці системи класифікації).
 • створює систему бібліотечних каталогів і картотек, як на традиційних, так і на новітніх носіях інформації.
 • поповнює фонд інформаційними ресурсами мережі Інтернет, базами і банками даних.
 • надає методичну та інформаційну допомогу в підборі необхідних матеріалів. Виконує індивідуальні запити, підбирає матеріали на задану тему.
 • здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів Бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі організовує дні інформації, виставки нових надходжень, тематичні виставки літератури до наукових конференцій, педагогічних нарад; готує бібліографічні огляди літератури з актуальних питань розвитку сучасної освіти.
 • впроваджує в практику роботи бібліотеки сучасні інформаційні технології.
 • виконує інші обов`язки та повноваження за дорученням завідуючої районним методичним кабінетом;
 

Стернюк Тетяна Валентинівна - методист з дошкільного виховання

 • проводить методичну роботу з працівниками дошкільних навчальних закладів, здійснює контроль за навчально – виховним процесом;
 • вивчає, узагальнює і поширює передовий педагогічний досвід працівників ДНЗ;
 • здійснює методичне керівництво наступністю в роботі ДНЗ  і ЗНЗ;
 • запроваджує інноваційні технології в практику роботи ДНЗ;
 • організовує проведення атестації ДНЗ, керівних кадрів та педагогічних працівників ДНЗ;
 • організовує та проводить конкурси в ДНЗ;
 • здійснює відстеження за відвідуванням вихованцями дошкільних закладів, аналізує причини захворюваності дітей та готує звітність з цих питань;
 • контролює стан організації харчування дітей в дошкільних закладах;
 • виконує інші обов`язки та повноваження за дорученням завідуючої районним методичним кабінетом.
 

Чубукова Валентина Миколаївна - методист з виховної роботи

 • визначає мету та головні напрями виховної роботи, планує її на основі діагностування, розробляє заходи щодо реалізації концепції виховної роботи в начальних закладах;
 • координує роботу учнівських самоврядувань, шкільних клубів, гуртків, секцій, вивчає стан організації та зміст виховної роботи, учнівського самоврядування, аналізує дані, узагальнює довідки чи готує методичні рекомендації за наслідками вивчення;
 • виявляє, вивчає і узагальнює кращий педагогічний досвід з виховної роботи, учнівського самоврядування навчальних закладів, класних керівників, заступників з виховної роботи;
 • бере участь у розробці сценаріїв, організації та проведенні районних виховних заходів;
 • консультує та організовує роботу районного МО заступників директорів з виховної роботи, голів шкільних МО класних керівників, педагогів – організаторів з  різних етапів виховної роботи;
 • координує роботу з працівниками позашкільного закладу;
 • координує роботу МАНу;
 • координує роботу осередків НТУ в Макарівському районі;
 • організовує роботу та надає методичну допомогу у створенні  дитячої громадської організації району;
 • відповідає за профорієнтаційну роботу з учнями;
 • координує роботу асоціації батьків;
 • координує проведення Міжнародної природознавчої гри  «Геліантус»;
 • надає допомогу в організації методичної роботи Центру творчості дітей та юнацтва ім. Д. Туптала, Копилівській, Королівській, Новосілківській, Андріївському, Борівському НВО, Вільнянській ЗОШ І-ІІ ст. 
 • виконує інші обов`язки та повноваження за дорученням завідуючої районним методичним кабінетом.
 
       Організовує роботу, систематизує інформацію та узагальнює  матеріали щодо інноваційної роботи й дослідно-експериментальної діяльності в навчальних закладах району. 
       Веде протоколи навчальних семінарів, семінарів – практикумів директорів шкіл.