Про курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми "Психолого - педагогічний супровід дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору"

12.10.2021 09:32
Сьогодні інклюзивна освіта є не лише однією з фундаментальних засад розвитку освіти, але й філософією розуміння участі людини у житті суспільства.  З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами , у закладах освіти організовано навчання у класах з інклюзивною формою навчання.  З метою підвищення фахового рівня педагогів з 4 жовтня 2021року організовано курси підвищення фахової кваліфікації  з проблеми " Психолого - педагогічний супровід дітей та молоді  з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору" для педагогічних працівників Макарівської територіальної громади.
У ході курсів розглянуто питання : сутність, завдання та принципи інклюзивної освіти, роль асистента вчителя в освітньому просторі, команда психологічно супроводу дитини з ООП, процес індивідуальної програми розвитку.  А також  надані рекомендації  щодо навчання  й розвитку  дітей з ООП, роль педагога у формуванні психологічно безпечного середовища та особливості оцінювання навчальних досягнень дітей  в умовах  інклюзивної освіти.