Районні НТУ

        В умовах розвитку української державності особливої ваги набуває зміцнення наукового потенціалу країни, оновлення та модернізація її освітньої галузі. Одним із пріоритетних напрямів цього реформування є створення умов успішного розвитку та навчання обдарованої молоді, виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. На сучасному етапі розвитку суспільства саме Мала академія наук України як цілісна, багаторівнева система організації дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти створює умови для виявлення та відбору обдарованих дітей, забезпечення духовного, інтелектуального, творчого розвитку підростаючого покоління, соціального та професійного самовизначення особистості. 
        Важливою ланкою цієї системи є наукові товариства учнів, створення яких сприяє вдосконаленню діяльності багатьох навчальних закладів, а для тисяч дітей є кроком у майбутнє, певним інтелектуальним і духовним шляхом у доросле життя.
        У Макарівському районі створено і діють два районних наукових товариства учнів: "Еврика" на базі Макарівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - природничо-математичний ліцей" та "Прометей" на базі Макарівського НВК "ЗОШ І ступеня - районна гімназія".
        Обидві організації діють відповідно до нормативно-правових документів: Статуту НТУ, Положення про НТУ, Плану роботи НТУ.