Нагадування для вчителів початкових класів, вчителів-предметників які викладають іноземні мови в школі І ступеня!

24.12.2015 09:59

При оцінюванні предметних компетентностей з іноземних мов у школі І ступеня керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.04.2015р. № 472/26917; навчальними програмами з іноземних мов: для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивчення іноземних мов. 1 - 4 класи. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2012. - 96 с. та методичними рекомендаціями щодо вивчення іноземних мов у 1-му класі загальноосвітніх навчальних закладів.