Публікації з виховної роботи

 

Науково-методичні видання та публікації з питань організації виховної роботи

Пропонуємо ознайомитись з науково-методичними виданнями та публікаціями з питань організації виховної роботи, що підготовлені науковими працівниками Національної академії педагогічних наук України та надруковані у 2015-2017 роках.

Основи виховання. Теорія. Методика. Практика.

Доброчинна діяльність школярів : методичні рекомендації / Т.Ф. Алєксєєнко, А.П. Данілова, А.І. Конончук, Т.Ю. Куниця / під. заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015 – 104 с.

Алєксєєнко Т.Ф. Гендерний концепт сімейного виховання особистості як наукова і соціально-педагогічна проблема // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2015 – № 1 (19). – С. 24-35.

Психологічні особливості підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми : навчальний посібник / В.С. Бажанюк – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – 166 с.

Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу : метод. посіб. / В.В. Вербицький, А.Е. Бойко, А.В. Корнієнко та ін. ; за ред. В.В. Мачуського. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 178 с.

Шимановський М.М. Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності в процесі допрофесійної та професійної підготовки : методичні рекомендації / М.М. Шимановський, М.І. Вовковінський. – Київ : ІПТО НАПН України, 2015. – 90 с.

Гриб’юк О.О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління // Звітна конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Доротюк В.І. Шляхи вдосконалення профконсультаційної роботи зі старшокласниками в умовах соціально-професійної орієнтації // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Серія: Педагогіка та психологія. – 2015 – № 1 (734). – С. 34-39. 

Закатнов  Д.О. Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді // Науковий вісник інституту технічної освіти НАПН України / Професійна педагогіка: зб. наук. праць, 2015 - № 1 (9). – С. 86-94.

Педагогічні технології підготовки учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри : методичний посібник / Закатнов Д.О., Орлов В.Ф., Злочевська Л.С., Павлов Ю.О., Локшин В.С. – Київ, ІПТО НАПН України, 2015. – 221 с.

Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів : метод. посіб. / Л.В. Канішевська, С.О. Свириденко, Л.В. Кузьменко, О.Б. Бернацька, Л.Р. Карпушевська, А.І. Грітчина, О.С. Лящук; за заг. ред. д.п.н., проф. Л.В. Канішевської. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 176 с.

Формування цінностей сімейного життя у вихованців закладів інтернатного типу : монографія / Канішевська Л.В., Свириденко С.О., Кузьменко Л.В., Бернацька О.Б., Карпушевська Л.Р., Грітчина А.І., Лящук О.С. ; за заг. ред. Канішевської Л.В. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 222 с.

Технології художньо-естетичного виховання учнів основної школи у позакласній роботі : монографія / О.А. Комаровська, Н.Є. Миропольська, І.В. Руденко, О.В. Базелюк, Л.О. Хлєбникова; за ред. Н.Є. Миропольської, О.А. Комаровської. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 222 с.

Школи здоров’я у країнах Східної Європи: теорія і практика : монографія / О.О. Єжова, А.А. Бєсєдіна, Т.І. Бережна ; за заг. ред. О.О. Єжової. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 288 с.

Куниця Т.Ю. Соціальна взаємодія підлітків як педагогічна проблема // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2015 – № 1 (19). – С. 310-320.

Кутова О.М. Естетичні чинники розвитку підростаючого покоління засобами мистецтва // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. – ФО-П Жовтий О.О. : Умань, 2015. – С. 57-60.

Лактіонова Г.М. Єдність школи та родини у вихованні дитини // Школа, 2015 – № 12 (120). – С. 82-84.

Лозовецька В.Т. Потенційні можливості особистості як фактор розвитку її професійної кар’єри // Освіта для сучасності – Еdukacja dla współczesności, № 1. – С. 364-371.

Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах : монографія / В.Т. Лозовецька. – Київ: 2015. – 279 с.

Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях : методичні рекомендації / В.О. Моляко, І.М. Біла, Н.А. Ваганова [та ін.] ; за ред. В.О. Моляко. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 57 с.

Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні : монографія / Т.К. Окушко, Ж.В. Петрочко, Н.В. Чиренко, Н.О. Шпиг, О.В. Касьянова, Л.М. Сокол, О.В. Пащенко, О.В. Долгова, В.Ю. Белан ; наук. ред. Т.К. Окушко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 318 с.

Соціальна ініціативність: змістово-технологічне забезпечення : посіб. / Т.К. Окушко, Ж.В. Петрочко, Н.В. Чиренко, Н.О. Шпиг, О.В. Пащенко, Л.М. Сокол, О.В. Долгова ; наук. ред. Т.К. Окушко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 222 с.

Пащенко О.В. Роль соціальних ініціатив дитячих природоохоронних організацій у становленні громадянина // Екологічний вісник, 2015 – № 4 (91). – С. 26-28.

Прашко О.В. Формування особистісних цінностей підлітка у процесі розвитку соціальної компетентності // Освіта та розвиток обдарованої особистості, № 4 (35). – С. 9-12.

Прашко О.В. Година спілкування з елементами тренінгу «Пріоритети і цінності» // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2015 – № 1 (32). – С. 51-53.

Прашко О.В. Програма спецкурсу з розвитку соціальної компетентності підлітків // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2015 – № 3 (34). С. 66-76. 

Сергєєва Н.В. Соціально-педагогічна підтримка ціннісно-орієнтованої активності молодших підлітків у педагогічній теорії// Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, № 2 (19). – С. 224-235. 

Самотворення у розвитку особистості : науково-методичний посібник / Л.З. Сердюк, Т.М. Яблонська, О.І. Пенькова, Н.Д.Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 93 с.

Серьогін Ю.В. Виклик часу: Основні напрямки військового виховання молоді в Україні // Актуальні проблеми психології. – Том V : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія, 2015 – № 15. – С. 217-223.

Сухомлинська О.В. Концептуалізація ідей про виховання моральності в сучасній Україні. – Шкільний світ, 2015 – № 4 (708). – С. 4-20.

Сухомлинська О.В. Громадянське виховання і сучасна освіта: від здобутого – до нових акцентів і наголосів // Педагогіка і психологія, № 2 (87). – С. 5-13. 

Сіпко К.В. Формування в учнів загальнолюдських та прагматичних освітніх цінностей: з досвіду Європейського Союзу Освіта та розвиток обдарованої особистості // 2015 – № 1 (32). – С. 22-24.

Твердовська О.В., Власенко Ф.П. Освіта як гуманітарна технологія соціалізації особистості // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2015 – № 4 (35). – С. 24-27. 

Ткаченко Л.І. Творчість у розвитку особистості: синергетичний підхід // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 2015 – № 1 (14). – С. 52-56.

Устименко К.С. Цикл розвивальних занять «Давай познайомимося!» // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2015 – № 3 (34). – С. 60-65. 

Федорова Н.Ф., Ємець В.В., Соколовська Н.Б. Ціннісні орієнтири сучасного вчителя у навчанні та вихованні обдарованої дитини // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2015 – № 1 (32). – С. 12-16.

Чиренко Н.В. Виховання ініціативності підлітків у скаутських об’єднаннях // Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога», 2015 – № 5 (154). – С. 62-64.

Чиренко Н.В. Національна організація скаутів України: досвід діяльності // Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога», 2015 – № 4 (153). – С. 63-64.

Чиренко Н.В. Виховання соціальної ініціативності: специфіка уявлень підлітків та дорослих лідерів щодо сутності поняття// Щомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості», 2015 – № 5 (36). – С. 46-48.

Шимановський М.М. Проблема мобінгу в учнівському середовищі // Освіта та розвиток обдарованості, 2015 – № 2 (33). – С. 13-17.

Шпиг Н.О. Критерії фандрейзингової компетентності підлітків-членів дитячих об’єднань // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць, 2015 – № 2 (19). – С. 390-399.

Яблонська Т.М. Вікові та індивідуально-психологічні особливості як чинник самовдосконалення особистості // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Психологія», ред. кол. Н. Скотна (гол. ред.), І. Галян (ред. розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 37. – 284 с. – С. 28-39.

Організація навчання та виховання

Барладим В.М. Дитячі та молодіжні громадські організації, їх роль неформальній освіті учнівської молоді // ІV-ий Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті» / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ. – С. 25-27.

Барладим В.М. Соціальні мережі в неформальній освіті молоді // Проблеми освіти, 2015. – № 2 (83). – С. 113-116.

Белан В.Ю. Формування культури безпеки життєдіяльності підлітків у дитячих громадських об’єднаннях: досвід України та Польщі // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць, 2015. – № 1 (19). – С. 36-45.

Белан В.Ю. Роль хортингу в процесі патріотичного виховання громадянина України // Теорія і методика хортингу. Випуск 3, 2015. – С. 7-13. 

Кириченко В.І., Ковганич Г.Г. Серпневі тези: яким бути вихованню в сучасній школі // Методист, 2015. – № 7 (43). – С. 9-18.

Кириченко В.І., Ковганич Г.Г. Соціальне партнерство школи і сім’ї: переосмислення проблем і перспектив // Довідник директора школи, 2015. – № 5 (6). – С. 28-34.

Кириченко В.І., Ковганич Г.Г. Навчання батьків у школі: яким йому бути в сучасних умовах? // Довідник директора школи, 2015. – № 7-8. – С. 24-35.

Кириченко В.І., Ковганич Г.Г. Засідання педагогічної ради з питань виховання: як його провести, щоб не було байдужих // Методист, 2015. – № 8 (44). – С. 3-25.

Корнієнко А.В. Формування етнічних цінностей у вихованців позашкільних навчальних закладів засобами національних ремесел // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Педагогічні науки. Екологія, 2015. – № 1. – С. 37-43.

Литовченко О.В. Цінності підлітків та старшокласників: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. – Педагогічні науки. Екологія, 2015. – № 1. – С. 30-37.

Просіна О.В. Інтегрований підхід до формування естетичних цінностей учнів засобами мистецтва // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. – Педагогічні науки. Екологія, 2015. – № 1. – С. 102-108.

Тарасова Т.В., Нечерда В.Б., Демянчук О.Л. Сучасні форми й методи формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2015. – № 19 (2). – С. 291-305. 

Тесленко В.В. Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2015. – № 3 (34). – С. 5-9.

Яцишин А.В. Використання віртуальних соціальних мереж у позашкільній роботі // Інформаційні технології – 2015: зб. тез ІІ Укр. конф. молодих науковців Ун-т ім. Б. Грінченка. – С. 90-93.

Виховання та освіта обдарованих дітей

Психологічні засади розвитку обдарованої особистості в освітньому середовищі: методичний посібник / О.Л. Музика, Д.К. Корольов, Р.О. Семенова та ін.; за ред. О.Л. Музики. – Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 146 с.

Островерхова Н.М. Загальноосвітній навчальний заклад як активна соціально-педагогічна система // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика, 2015. – № 1 (14). – С. 19-36.

Дозвілля

Виховання особистості у доброчинній діяльності: метод. посіб. / Алєксєєнко Т.Ф., Данілова А.П., Малиношевський Р.В. та ін. / під. за ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – К., 2015. – 191 с.

Барладим В.М. Перспективи застосування соціальних мереж та віртуальних спільнот в неформальній освіті // ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві» / Маріупольський державний університет, 2015. – С. 6-9.

Барладим В.М. Роль соціальних мереж та віртуальних спільнот в освіті учнівської молоді // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2015.